E-Posta Bak    Üyelik Formu |  Parolamı Unuttum     Kullanıcı Adı :     Şifre :

Konurlu Haber  | Konurlu Köyü  | Ekonomik Durum  | Tarihçe  | Kültür  | Konurlu Yemekleri  | Coğrafya  | İklim  | Nüfus  |
  :::   Murat Altun Yazısı, 26.02.2007
Yazilari Küçült Yazilari Büyült

''ya devlet başa ya kuzgun Leşe''

_Ölüm bize ne uzak

       bize ne yakın ölüm

Biz ölümsüzlüğü tatmışız

      bize ne yapsın ölüm....

Bismillahirrahmanirrahim

Merhaba dostlar!Şu yazılan sohbetin ihlasla hikmetine ulaşmasını el-hakim(hüküm ve hikmet sahibi)olan Allah cc.tan dilerim.

Ey dost! malumundur hayatta seni maksatına erdirecek;inançların,niyetlerin,hayallerin vs.melekelerinle birlikte irade ve bütün bu donanımı hayata geçirebilmek için cesaret gerekmektedir.Davud, Calut'u öldürdü ve Allah, kendisine hükümdarlık ve hikmet (peygamberlik) verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın, insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı.(Bakara 251)Ayet'te de gördüğün gibi hz.Davud as.un daha çocukken döneminin en güçlü kafirini elindeki sapan taşıyla öldürmesine mükabil Allah cc.da kendisine peygamberlik vermiştir.

Bugün onun yaşadığı bu topraklarda filistinli çocuklar da sapan taşlarıyla tank zırhına sığınmış bugünün Calutlarını taşlamaktadırlar.Her ne hikmetse bir habere göre(m.miyasoğlu bir yahudiden duymuş)bizim çocukların attığı taşlar zırhlı ve çelik camlı aracın içindeki yahudi askerlerine ulaşıp öldürüyormuş.Bu, ya saçmabir yalan yada hz.Davud as.un Caluta attığı taşlardandır.ne dersin?Yıllardır şeytan taşlar gibi en gelişmiş silahlarına rağmen yılmadan bir taş bir sloganla(AllahüEkber=Allah En büyüktür)mücadele eden bu mücahidlerin direncini sağlayan başka ne olabilirki?Tabii İnanç,tevekkül ve İmanın vermiş olduğu cesaret bunlarınbaşında gelmektedir.

Bunu yazarken bir dönemler Sarıkaya da kulüb'te abim'in çok akıllı bildiğim bi arkadaşı diğerine geçici cesaret veren bir şey teklif ederek''bunu iç bir kaç kişinin kulağını kesersin.iyi cesaret veriyormuş''derken Sabahleyin uyuşturucunun etkisinin geçmesiyle suni cesaretinide kaybedecek bu adamı kulağını kestiği adam yakaladığında''bi saniye bi kafayı çekiyim öyle gel''mi diyecek  diye sorarken birazda espiriyle,makul bir cevap alamamıştım doğal olarak.

Tarih içinde başarıların sebebine baktığımız da teknik,psikolojik,inanç,tevekkül(Allah'a kesin güven) ve sabır gibi biçok meziyyeti görmekteyiz.Yerli ve Batı klasiklerinde de gösterilen erdemler hemen hemen aynı.Mesela harb'te sıkıştığında kaçamamak için ayaklarını bağlamaları ve görev yerini her ne olsa da terketmemesi.Tarık bin Ziyad'ın Endülüs kuşatmasında kendi gemilerini yaktırıp askerlerinin sıkıştığında tekrar çekilme gibi düşünceleri şuur altından silmesi ve bilinmeyen bir stratejiyle baskın yapması sonucu Endülüs'te Emevi devletini hakim kılmışlardır.(biiznillah)

Geçelim Osmanlıya.İstanbulun fethi çok müslüman kan dökmüş fakat Sultan Muhammed'e feth nasip olmuş.Lakin vurgulamak istediğim nasip olması değil,nasip olabilmesi için sağlam bir inanca bu imanın neticesi gemileri karadan aşırma bahasına HAK'ta direnmesi ve kendi devletinin yok olma risk'ini(tabii hadisi şerife tam inanması sebebiyle)göze alarakKostantiniyye elbette Fetholunacaktır!Onu fetheden komutan ne güzel komutan Onu fetheden asker ne güzel asker.''hadisine nail olabilmek için  ''ya istanbul beni alır ya ben istanbulu''derken ve bir Çağ kapatıp bir Çağ açmasını''Ya Devlet başa Ya kuzgun Leşe''ata sözünün zühurunu da Fatih'in bu Cihad'ı ve yiğitçe atını denize mahmuzlayıp kılıcını çekerek yukardaki söyledigi sözlerde görmekteyiz.Bununla birlikte bir makama yükselmiş bir çok insanın hayatına rağmen aldığı riskler vardır;bu konuda devrimler ki misal kıyafet,harf,hukuk gibi kültürel hatta inanç dahi halk istemesede gerçekleştirilmişse failleri kahraman,muhalifleri resmi tarih ve menfi medya gücüyle haindir(!)

Demekki başarıya ve kemale giden yol biraz emek istiyor dikene sabretmekle gül olunuyor.Eskilerde birgün köylü ayağında çarıkla şehre bir ayakkabıvitrininin önünde dururken,çarık ayakkabıya bakar bakar bir ah..çeker ki nasıl.''Sen ne güzelsin şu rengin şu endamın birde benim şu zavallı halime bak''der.Bir Ah.da ayakkabı çekerki.. der''ey çarık kardeş ben bu hale nasıl geldim biliyormusun.Beni makaslarla doğradılar,cenderelerden geçirip iğnelerle deldiler''diye başından geçen vs.badireleri anlatınca çarık halinden memnun kalmış.Şuda bi gerçek ki insan,kabiliyet,marifet gibi Allah'ın vermiş olduğu pek çok maddi ve manevi melekelerinin varlığını,ve kendisinin kartal olduğunu bilmediğinden hep tavuk olarak yaşamaktadır;Bir gün bir dağcı kartal yuvasından bir yumurta alır ve getirip tavuk yumurtalarının içine koyar.Tavuk civcivleriyle birlikte kartal yavrusuda çıkmış,tabii kartal yavrusuda kendisinin kartal olduğunu bilmiyor .Beraber kırda dolaşırken taa yükseklerde uçan gürkemli kartalı güren yavru kartal''benimde içimden şu kuş gibi uçmak geliyor''dediğinde civcivler gülüşüp''sen kim kartal gibi uçmak kim''diyerek tavuk muamelesi yapmışlar o da yazık kendini hep tavuk bilerek yaşamış.Sen insanların verdikleri telkinlere,şeytanın vesveselerine aldanma bir kanat çırp Allah'a doğru kartal gibi uçmaya bak.O na kul olursan masiva(dünya ve içindekiler)dan özgür olursun.

Galiba Fransız devrimlerinden olacak.Devrim girişiminde bulunan fakat başaramadan yakalanan Lider'in sorgusunda sorgucu,''kimlerle yaptın arkadaşların dostların kimler''dediğinde devrimzede''eğer bu devrimi gerçekleştirebilseydim o arkadaş ve dostum sen olacaktın''demekle genel ve yanlış bir kanıyı da ihbar ediyor.Biliyormusunuz Hz.Muhammed sav.ın getirdiği hayat nizamı sırf Mekkeli müşriklerin alıştıkları kültüre uymadığı için bölücü dediklerini.Hain kim Emin kim?Fir'avun'a göre hain (haşa)hz.Musa''biz seni besleyip büyüttük sen nankörlük yaptın''diyor bakın Kur'ana.Nemrut ve avanesi Zalim diyorlar putlarını kırdığı için hz.İbrahim as.a.Sair Peygamberlere de;sihirlenmiş,bunak,aciz/zavallı gibi vs. bugünde müslümanlara reva görülen mezalimler hep olmuş ve olacaktır

Mesela Allah,Şehitlik ve Gazilik için''iki güzelden biri''der.Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar.(Ali İmran169)Gazilikte Allah için ebedi taşınacak bir onur ve şereftir.Yani her iki durumda da %100 kazanç.Bu gün bu duygu ve değerlerimize sırt dönmemizin bedelini ve sebebini hz.Muhammed sav.efendimiz sanki bu gün söylemiş gibi cabcanlı''Öyle zaman olacakki kafirler birbirlerine ışmar ederek(amerikanın ingiltere başta diğer müttefiklerine bu işgale mukabil petrol ve diğer kaynaklardan elde edilecek rantı paylaşma teklifi=Zaten Küfür tek millettir.hadisi şerif)_aç kurtlar gibi sizin sofranıza saldıracaklar''dediğine sahabei kiram efendilerimiz''ya Rasulallah!biz ozaman azmı olacağız ki''dediklerinde efendimiz sav.''hayır!bilakis çok olacaksınız fakat çokluğunuz fayda vermeyecek.Zira kalbinizde dünyayı aşırı sevme ve ölümü kerih(çirkin)görme hastalığı olacak bu sebepten dolayı düşman sizden korkmayacak.''Halbu ki düşmanın bir aylık mesafeden

korkması efendimize sav.a ve onun şahsında da bu ümmete verilmişti.Bu kadar savaş ve şiddetten bahsetmemiz sevdiğimiz için değil vallahi!

Fakat reel olan yani dünyada var olan savaşlara karşı bir tavır ki en azından imanın en küçüğüdürBir yerde bir münker(kötülüğün her türlüsü)gürdüğünüzde onu elinizle,elinizle gücünüz yetmedi dilinizle buna da gücünüz yetmedi kalbinizden buğz(nefret)fakat bu İmanın en küçük şubesidirİslamın savaşlara sırtını dönmesi değil,asıl ona bir nizam ve ahlak koyması onun hayat DİN'i olduğunun gerekçesidir.

Bakınız daha insan yaratılmadan tanıtımı safhasın da meleklerin tavrı _Düşün ki, Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim." dediği vakit, "Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?" dediler. "Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!" buyurdu.Yani insanın onca vasfından''fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak''tarafını mı demeli yoksa fesatçıkarıp ve kanlar akıtacak birilerinimi gördüler Fir'avn,Nemrut ve ww.Busch gibi.AllahüAlem.

Buna dair durumlarda kral'dan çok kralcılar vardır kendileri kula kul oldukları gibi başkalarınıda sahte tanrılarla ve süper(!)güçlerle korkuturlar

İnsanlar onlara: "Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun." dediklerinde, bu, onların imanını artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir".(Al-i İmran173)ayetinde olduğu gibi.Ve yine tarih'e, hz.Muhammad'in savaşlarına ve Kur'an da Allah'ın dikkatimizi çektiği noktada,kemiyetlerin deyil keyfiyetlerin,niceliklerin deyil niteliklerin yani sayıların,isimlerin,silah ve servet gibi birtakım maddi imkanların üstünlüğünden daha çok mana itibari ile İman,Allah'a teslimiyet Emire İtaat bununla birlikte disiplin,Sabır ve Tevekkül Sünnetullahın(Allah'ın kuralları)ve Sünneti Rusülün(Peygamberlerin yaşam tarzları)insanlara şartları ve zaferin altın kurallarıdır. -Talut, ordu ile hareket edince dedi ki: "Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse, benden değildir. Kim de onu tatmazsa, işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka (bu kadarına ruhsat vardır)." Derken içlerinden pek azı hariç, hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde. "Bizim bugün, Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok." dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp, bilenler ise şu cevabı verdiler: "Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah, sabırlılarla beraberdir."

-Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"(Bakara 249-250)

Ey dostum!hülasayı kelam Sen yaratılıp takdir edilmiş hayat sahnesinde en güzel rolü almaya bak.Zaten iki rol var HAK veBATIL.Modellerde Kur'an da

Hz.Adem_____İblis(Şeytan İnsanın kadim(eski)fakat eskimeyen Allah'ın insan için Aduvvün Mübin(apaçık düşman)dediği zalim ve zorlu bir düşman.

Hz.Musa_____Fir'avun Nasıl ki hz.Musa ve İsrailoğulları döneminin İslam ve İman cebhesini temsil ediyorsa,Fir'avun da zorbacılığı ve zulmü,yardımcısı

Haman akıl hocalığını Karun zulümde sermaye Sihirbazlar bugünün hakkı batıl batılı hak gösteren medyanın rolünü oynuyorlardı.Ve Efendimiz sav.kadar gelen Salihler ve Zalimler Kur'an da bak günümüze kıyasla Kıssaları Masal gibi okuma zira müşrikler öyle bakmış ve''bu eskilerin masallarından başka bir şey değil''demişlerdir.Kur'an Peygamberlere Allah'tan bir mukafat verildiğini bize anlatırken tesadüf olmadığını ancak güzel,hoş bir davranışının sonucu veya imtihan ya da buna benzer şeylere binaen verildiğini bildirirken yapacağımız salih amellerin(güzel davranış)sonucu aynı mukafatların bizim içinde mevcut olacağına dair Allah'ın vaadivardır hem bu dünya hem de ahiret için.Sen de henüz ayrılmadan şu fani alemden,tertemiz bir sayfa aç tövbe ile günah kirlerinden. Ananlar seni ansın hayır ve hasret ile;

Avazeni gökyüzüne Davut gibi Sal

Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş..murataltun@hotmail.com 

   Bu Yazı 38875 Defa Okundu         Bu Makaleye Yorum Ekle


 
 BU MAKALE İÇİN YAPILMIŞ OLAN YORUMLAR  

Bu Makale İçin Henüz Yorum Yapılmamış !    Hz.insan ve Çile. 3.06.2013 [Gösterim : 1678]
    Bezm-i Elest. 13.05.2012 [Gösterim : 13081]
    Karmasik Duygular. 20.02.2012 [Gösterim : 18120]
    ateşten gömlek 2.01.2012 [Gösterim : 16769]
    Siyah gözlerin Ey yar... 7.12.2011 [Gösterim : 20078]
    Hicret..Dog kalbime bir Lahzacik.. 26.11.2011 [Gösterim : 24687]
    *fasildan fasila..istikbale.* 31.10.2011 [Gösterim : 22588]
    DokuNma bana SeNde yaNarsin-Mona Roza- 24.09.2011 [Gösterim : 22964]
    *Senden baska Dost bulamadim*yas 35 yolun yarisi.. 17.08.2011 [Gösterim : 24518]
    *yas otuzbes yolun yarisi.. 27.07.2011 [Gösterim : 24641]
    Dogu-Bati Dengesi. 10.12.2010 [Gösterim : 29637]
    Firari/gaib Yanliz Dostlar. 30.10.2010 [Gösterim : 27343]
    Ask Vardi 17.09.2010 [Gösterim : 27692]
    Ramazan iklimi 30.09.2007 [Gösterim : 35425]
    ^^Kızıl Elma^^ 16.06.2007 [Gösterim : 38981]
    _Ağlar anam_ 12.05.2007 [Gösterim : 45648]
    Zaman İçinde 26.04.2007 [Gösterim : 43068]
    Dogum Gunun Kutlu Olsun 29.03.2007 [Gösterim : 42643]
    ''ya devlet başa ya kuzgun Leşe'' 26.02.2007 [Gösterim : 38876]
    Taşların Gözyaşları 16.02.2007 [Gösterim : 42971]
    Hacc yolunda/Necid Colleri 18.01.2007 [Gösterim : 37875]
    Yaprak Dokumu 27.11.2006 [Gösterim : 45975]
    Yoklugunuzda Dusulmus Notlar 18.11.2006 [Gösterim : 41632]
 
 Sarikaya & Yozgat

    Yozgat Genel Konum
    Yozgat Ekonomi Yapisi
    Yozgat Tarihi Konu
    Yozgat in Gacmisi
    Acil Telefon Numaraları Listesi
 
 Son Yorumlar

  

 
 Duyurular


 

  Dönüşümlü Anket

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

Trabzonspor  [14]
Fenerbahçe  [46]
Galatasaray  [94]
Beşiktaş  [9]
Yozgatspor  [48]

  

Durum 
13003293 gösterildi,  211 Oy Kullanıldı
 
   Yazar-Editör

Editör Girişi
Yazar Girişi

 
 Diger Linkler

 
   Makaleler
    Yazarlarimiz
    Ziy.Defteri Yaz 
 
  Ziy.Defteri Oku
    Üye-İstatistik
    Sitene İçerik Ekle

 
  Sayac

 Gönül Bahçesi

Hz.insan ve Çile.
 Murat Altun

 Hamsi Göz

TES AÇIKLAMASI
 Halil Bayram

 Havik (Atmaca)

Oruç tutmak faydalıdır
 Orhan Gazi Atmaca

 Hacı Dursun Efendı

BERÂET GECESİ
 Dursun Atmaca

 Mercek

SARIKAYADA SEÇİM
 Bülent Akdoğan

 Duygular Dillensin Diye

istemem
 Ali Rıza Malkoç

 Yaşam

BU NE YAHU
 Bayram Atalan

 Usda

Tanisalim
 İsmail Atalan

 Sende Yaz

BİTANECİK OĞLUM… Yazan FE
 Serbest Kürsü
http://www.konurlu.com  Tüm Hakları Saklıdır ©2004-2008 webmaster@konurlu.com
Açılış Sayfanız Yapın    /    Sık Kullanılanlara Ekleyin    /    Bu Siteyi Tavsiye Edin